Ασματική Ακολουθία Παναγίας Τριχερούσης

Η εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου, της "Τριχερούσης", είναι θησαυρός πολύτιμος για τη Μονή Προφήτου Ηλιού Θήρας. 

Η πρωτότυπη εικόνα σήμερα βρίσκεται στη Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Αποτελούσε προσωπικό κειμήλιο του οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Αυτού το χέρι, το οποίοι απέκοψαν για να μην εγκωμιάζει με τη γραφίδα του τα θαυμάσια της Θεοτόκου, με τη χάρη της συγκόλλησε. Γι' αυτό και λέγεται και "Τριχερούσα", επειδή στην εικόνα της φέρει και ένα τρίτο χέρι, το οποίο με ευλάβεια της αφιέρωσε ο θεραπευμένος απ' αυτήν Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αντίγραφο της αγίας αυτής εικόνας θησαυρίζει η Μονή Προφήτου Ηλιού Θήρας.

Η ιδιαίτερη ακολουθία της Παναγίας της Τριχερούσας, ποίημα του υμνογράφου κ. Χαραλάμπους Μπούσια, εκδίδεται στην παρούσα φυλλάδα για να γίνει κτήμα κάθε πιστού.

ISBN: 960-88209-2-8

8,00 €