Μαθήματα Λειτουργικής Γλώσσας: Κανών Μεγάλου Σαββάτου και Κανών του Πάσχα - Λεξιλόγιο του Τριωδίου

Κανών του Μεγάλου Σαββάτου και Κανών του Πάσχα: 

Αυτή η ανάλυση των δύο Κανόνων, του Μεγάλου Σαββάτου και του Πάσχα, δεν επιδιώκει να συγκριθεί με άλλες θεολογικές αναλύσεις. Ο σκοπός της είναι η γλωσσική κυρίως κατάκτηση του κειμένου, ώστε ο πιστός να κατανοεί τους ύμνους, όταν τους ακούει κατά τις εκκλησιαστικές ακολουθίες ή και όταν τους διαβάζει, χωρίς να χρειάζεται μετάφραση. Γι' αυτό και ο σχολιασμός είναι σύντομος, εφ' όσον θα συμπληρωθεί κατά την προφορική διδασκαλία.
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

10,00 €