Παράκληση Αγίου Μηνά

Προσφορά!
Είναι χρέος μας να αποδίδουμε όλοι μας μεγάλη τιμή στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα δε στους Αγίους, που έχουν με την εξέλιξη του χρόνου αναδειχθεί σε προστάτες και εφόρους μας, όπως ο Άγιος Μηνάς για τη νήσο της Θήρας. Μια τέτοια έκφραση τιμής αποτελεί και η έκδοση του Παρακλητικού Κανόνος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά υπό της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια προσπάθεια «για την ευρύτερη γνωριμία των Θηραίων με τον Άγιο και για την διάδοση της τιμής του» στο νησί μας, όπως αναφέρεται στον πρόλογο της έκδοσης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στον Παρακλητικό Κανόνα, εκτός των αναφορών στα συναξαριακά και βιογραφικά του στοιχεία, ο Άγιος παρακαλείται για την προστασία της νήσου και των εν αυτή βιούντων, ένω έχει συντεθεί και ιδιαίτερο απολυτίκιο του Αγίου, πέραν του διαδεδομένου προϋπάρχοντος.
3,50 €